Pracownia rysunku dla studentów 2-5 roku
Nauka osobistego postrzeganie świata jako droga do poszukiwania twórczego języka sztuki.
Wykształcenie umiejętności analitycznego i syntetycznego rozwiązywania problemów artystycznych.
Twórcze podejście do materiału, przełamanie klasycznego paradygmatu sztuki.
Nauka realizowania projektów na zadany temat – np: ,"gra jako forma szeroko rozumianej aktywności artystycznej".
Dialog rysunku z przestrzenią, jako działanie w przestrzeni "realnej".
Dialog rysunku z obiektem.
Dialog rysunku z filmem video.
Dialog rysunku z działaniem performatywnym.
Rysunek jako proces w czasie; dziennik, pamiętnik, zapis akcji.
Budowa przestrzeni rysunkowej środkami niekonwencjonalnymi dla technik klasycznych rysunku.
Ćwiczenia z wykorzystaniem obecności modela: studium postaci, które może stać się portretem psychologicznym, studium postaci jako autorski komunikat, studium postaci jako pretekst do eksperymentów formalnych (collage, frottage, inne narzędzia - inne środki wyrazu), postać jako "konieczny" element obrazu.
Ćwiczenia będące próbą rozpoznania podstawowych elementów rysunkowego zapisu: linia, punkt, plama, płaszczyzna oraz kompozycja jako cel rysunkowych rozważań , wielość przestrzeni rysunku, energia rysunku, przypadek w rysunku.
Ćwiczenia dotyczące możliwości użycia przedmiotu i jego wizerunku w akcie rysowania. Przedmiot zobaczony, przedmiot w zróżnicowanych układach przestrzennych (kompozycje wieloelementowe z natury, z wyobraźni, rysunki układu przestrzennego w negatywie itp.), przedmiot realny - obiekt.
Ćwiczenia, które dotykać mogą wszelkich możliwych związków z pojęciem czasu, przemijania, przestrzeni. Starsze lata będą miały większą dowolność, ćwiczenia zadawane będą mogły być realizowane w innych technikach wywodzących się od szeroko rozumianego rysunku.
Kształtowanie umiejętności łączenia najnowszych technik i mediów z tradycyjnym warsztatem artystycznym.
Kształcenie umiejętności kreowania przestrzeni wizualnej z autonomicznym wykorzystaniem technologii cyfrowych: audio, wideo i fotograficznych.
Poszukiwanie indywidualnych, pozarysunkowych środków wypowiedzi uzupełniających, dopełniających lub zastępujących rysunek.
Nabycie umiejętności prowadzenia działań artystycznych na bazie rysunku w kontekście społecznym.
Adi II st. Ryszard Ługowski