Pracownia rysunku dla studentów 2-5 roku
Zajęcia w pracowni mają na celu wyrobienie u studenta umiejętności posługiwania się warsztatem rysunkowym. Mają wyrobić nawyk myślenia analitycznego w procesie poznania możliwości różnorakich materiałów i narzędzi. Zajęcia mają też w zamierzeniu skłonić studenta do wnikliwego obserwowania wykonywanych przez niego rysunków i wybierania najtrafniejszych rozwiązań, a poprzez to do poznawania siebie samego jak i otaczającego świata. Z pewnością warunkiem powodzenia i satysfakcji artystycznej muszą być nieustanne poszukiwania oraz otwartość na eksprymentowanie. Student rozwija i udoskonala umiejętność rysowania z natury. Uprawia rysunek studyjny w pracowni oraz równoglegle nabiera nawyku szkicowania w każdej wolnej chwili, także poza pracownią. Z czasem zaczyna się określać na drodze poszukiwania indywidualnego stylu, motywów obrazowania oraz techniki. Tworzy własny słownik form, t.j przedstwień mniej lub bardziej umownych, a w następstwie przy ich pomocy aspiruje do kreatywnego obrazowania. W naturalny sposób nabiera nawyku przetwarzania obrazu oraz nadawania mu cech indywidualnych poprzez światło, przestrzeń, skalę czy fakturę. Uczy się też pracować w tzw cyklach oraz mierzy z problemami ekspozycji w warunkach wystawowych. Zapoznaje się z metodami szeroko rozumianej adaptacji i transformacji sytuacyjnej w której jedynym słusznym kryterium jest nieskrępowana wyobrażnia. Praca ze studentami zakłada indywidualne podejście. Okresowy przegląd prac oraz bieżące korekty służyć mają naprowadzaniu w celu rozbudzenia plastycznej świadomości. Wizerunek pracowni budować mają liczne pokazy, wystawy studentów. Także aktywność samych studentów we wspólnych dyskusjach. Przewidziane są wykłady na temat postaw artystycznych w obszarze sztuki, w tym w dyscyplinie rysunku.
Dr hab. Rafał Kochański