Dr hab. Rafał Kochański
Rafał Kochański jest absolwentem ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w 1999 roku. W roku 2009 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku dla lat II –V na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 1998 przebywał na półrocznym stypendium GFPS- Polska w Kolonii i studiował w Duesseldorfrer Kunsthochschule. Z tego powodu nadal żywo jest związany z obszarem kultury niemieckiej. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej „Seven” [Bonn/Niemcy]. Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus Jego własna działalność artystyczna rozwija się w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej.
W moich poszukiwaniach artystycznych zawsze staram się powracać do źródeł. Oznacza to klasyczny warsztat i sposób podania. Edytowanie czarno białych grafik, zaakcentowanie rysunkowego rodowodu dzieła, ale także uwierzytelnianie tego zapisu w procesie. Istotą jest dotykanie w tym procesie rzeczy pierwszych, istniejących się na styku idei i jej realizacji, w strefie między abstrakcją a realizmem. Między impresją a improwizacją. Bliskie mi są słowa Wasyla Kandynskiego, który w swej książce O duchowości w sztuce napisał: "(...) powstawanie prawdziwego dzieła sztuki owiane jest tajemnicą. Jeżeli idee artystyczne są żywe, nie trzeba ich wspomagać wysiłkami umysłowymi i teoretycznymi". Pragnę z takim przesłaniem sam pozostać. (...)
Mgr May Nguyen Le
Urodzona 08/09/1985 r. w Hanoi. W latach 2004-2009 studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2009 r. dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki z litografii w pracowni dr hab. Błażeja Ostoja Lniskiego. Aneks w Pracowni Projektowania Książki u prof. Macieja Buszewicza oraz aneks w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Grzegorza Pabla. Uprawia grafikę warsztatową..