Pracownia rysunku dla studentów 2-5 roku
Nie mamy żadnej metody nauczania. Przychodzący do pracowni student ma swój własny świat, który każdorazowo postrzegany jest bardzo indywidualnie. Staramy się, aby takie postrzeganie i myślenie nie zostało naruszone. Zależy nam na tym, by w pracowni nie panowała żadna konwencja. By każdy ze studentów mógł zachować i zaznaczyć własną odrębność. Uczymy tego, czego można nauczyć. Samodyscypliny, cierpliwości, wnikliwości, widzenia analitycznego, syntetycznego. Staramy się wprowadzić studenta w możliwie szeroki zakres podstawowych zagadnień rysunkowych – w zasady i sposoby ustawienia proporcji, ruchu, dynamiki, napięć, konstrukcji przestrzennej i konstruowania przestrzeni, budowy bryły i analizy jej płaszczyzn składowych, posługiwania się kreską i plamą, szeroką i wąską gamą walorową, różnymi technikami rysunkowymi. Studium aktu – które jest nieodłącznym elementem pracowni – jest okazją, by te zagadnienia poruszyć. Akt jest doskonałym punktem wyjścia do indywidualnych rozwiązań rysunkowych, w których większą rolę odgrywa czynnik kreacji artystycznej. Z drugiej strony staramy się rozbudzić w studentach potrzebę podejmowania tematów rysunkowych wykraczających poza propozycje typowo akademickie. Są to ćwiczenia odwołujące się do wyobraźni, pamięci plastycznej, do poszukiwania indywidualnych środków wyrazu. W konsekwencji student kończący edukację w naszej pracowni jest osobą która, świadomie znajduje własne oblicze, odkrywa własną drogę zgodną z jego naturą. Nie ulega unifikacji, i widzi to, co najważniejsze – własny, prawdziwy sposób widzenia świata.
Pracownia rysunku, to miejsce spotkania; wkraczania w zagadnienia sztuki – zarówno tej najnowszej jak i dawnej. Poprzez tematy ćwiczeń i poruszane w nich problemy studenci mają możliwość poznania "anatomii" sztuki, uczestniczenia w procesie powstawania dzieła sztuki, samodzielną analizę problemu na każdym z etapów – począwszy od koncepcji, poprzez etap realizacji, łącznie z ostatnim, kiedy praca – rysunek, obiekt, instalacja staje się niezależnym produktem (artefaktem), poddanym zewnętrznym osądom i ocenie. Pracownia jest także miejscem dyskusji, dialogu i otwartości na różne postawy i poglądy, jest prezentacją stanowisk i refleksji, miejscem wzajemnego podpatrywania, dzielenia się doświadczeniem – czyli tym wszystkim, czym powinno być studiowanie.
Rysunek jest zaledwie skromnym pośrednikiem pomiędzy tym co chcemy zobaczyć za pustą kartką papieru, a tym co dzięki naszej intuicji i narzędziu możemy dokonać.